שירותי חברת אשכולות

שירותים
ברמה הגבוה ביותר

בניית תקציב טרום השיפוץ:

תמונה מושלמת – דורשת תכנון מדוייק ואיזון רב

האם באמת חשוב לבנות תקציב? או שאפשר "על הדרך" להבין את הצורך ולחלק את "העוגה" בזמן אמת?

אשכולות ניהול פרויקטים מאמינה בדיוק מירבי הן בשלב התכנון והן בשלב הביצוע.

ייתכן ומטרת השיפוץ היא לתקן בעיות הקיימות בנכס, או לחדש את המראה, חשוב לדעת שגם עם הרצונות והחלומות, יש לשלב את ההיבט הכלכלי ולוחות הזמנים לתוך השיפוץ.

אז כמה כסף נשקיע בשיפוץ? ההיקף הכספי אותו נשקיע בדירה מושפע מכמה גורמים: סכום הכסף העומד לרשותנו, תקופת המגורים המתוכננת בדירה והאם השיפוץ מהווה שדרוג לנכס -הוספת חדר, חדר רחצה נוסף וכד'.

סכום הכסף המיועד לשיפוץ הינו תמיד מוגבל, יש לנהל אותו בחוכמה ולחלק אותו על פי סדר עדיפות.

האם עלינו לערוך שיפוץ חלקי או מלא? אולי אנו נדרשים רק לרענן את מראה הבית ולחדש אותו במספר פריטים מצומצם יחסית?

סוג הפרויקט הינו אחד מהמשתנים הקובעים את היקף התקציב הנדרש.

בעת בניית התקציב, אשכולות ניהול פרויקטים יורדים לפרטים, לסעיפים ועלויות שאפילו אתם לא הייתם יודעים עליהם.

וכמובן ובאחריות – להשאיר גם תקציב "לחריגות", באם יהיו. (15%).

תמונה מושלמת – דורשת תכנון מדוייק ואיזון רב

בניית תקציב טרום השיפוץ:

תמונה מושלמת – דורשת תכנון מדוייק ואיזון רב

האם באמת חשוב לבנות תקציב? או שאפשר "על הדרך" להבין את הצורך ולחלק את "העוגה" בזמן אמת?אשכולות ניהול פרויקטים מאמינה בדיוק מירבי הן בשלב התכנון והן בשלב הביצוע.

ייתכן ומטרת השיפוץ היא לתקן בעיות הקיימות בנכס, או לחדש את המראה, חשוב לדעת שגם עם הרצונות והחלומות, יש לשלב את ההיבט הכלכלי ולוחות הזמנים לתוך השיפוץ.

אז כמה כסף נשקיע בשיפוץ? ההיקף הכספי אותו נשקיע בדירה מושפע מכמה גורמים: סכום הכסף העומד לרשותנו, תקופת המגורים המתוכננת בדירה והאם השיפוץ מהווה שדרוג לנכס -הוספת חדר, חדר רחצה נוסף וכד'.

סכום הכסף המיועד לשיפוץ הינו תמיד מוגבל, יש לנהל אותו בחוכמה ולחלק אותו על פי סדר עדיפות.

האם עלינו לערוך שיפוץ חלקי או מלא? אולי אנו נדרשים רק לרענן את מראה הבית ולחדש אותו במספר פריטים מצומצם יחסית?

סוג הפרויקט הינו אחד מהמשתנים הקובעים את היקף התקציב הנדרש.

בעת בניית התקציב, אשכולות ניהול פרויקטים יורדים לפרטים, לסעיפים ועלויות שאפילו אתם לא הייתם יודעים עליהם.

וכמובן ובאחריות – להשאיר גם תקציב "לחריגות", באם יהיו. (15%).

תמונה מושלמת – דורשת תכנון מדוייק ואיזון רב

הסכם קבלן הוא מסמך התחייבות חוקית בין הקבלן ללקוח.

לעיתים, הצדדים מסכמים ביניהם דברים על מסמך משורבט, לאקוני וחסר.

ההסכם אמור לכלול בצורה משפטית  מיהו המזמין ומיהו הקבלן כולל פרטי העסק שלו, התחייבויות והצהרות הצדדים, 

מהות העבודה המתבקשת,

אילו חומרים עבודת הקבלת כוללת (בהסכם נכלל פירוט כתב הכמויות המפרט במדויק את מהות העבודה והחומרים הנדרשים לה)

מבנה התמורה על פי סדר ההתקדמות ולא לפני. סעיף זה מגן על הלקוח מפני "קבלן שברח" ולא סיים עבודתו.

כאשר הכל ברור, כתוב וידוע, מימד ההפתעות יורד משמעותית באחוזים.

אנו מאמינים בהוגנות מלאה לשני הצדדים ושקיפות וירידה לפרטים, היא ערך בדגלנו.

בניית הסכמים מול ספקים/קבלנים:

הסכם קבלן הוא מסמך התחייבות חוקית בין הקבלן ללקוח

בניית הסכמים מול ספקים/קבלנים:

הסכם קבלן הוא מסמך התחייבות חוקית בין הקבלן ללקוח

הסכם קבלן הוא מסמך התחייבות חוקית בין הקבלן ללקוח.

לעיתים, הצדדים מסכמים ביניהם דברים על מסמך משורבט, לאקוני וחסר.

ההסכם אמור לכלול בצורה משפטית  מיהו המזמין ומיהו הקבלן כולל פרטי העסק שלו, התחייבויות והצהרות הצדדים, 

מהות העבודה המתבקשת,

אילו חומרים עבודת הקבלת כוללת (בהסכם נכלל פירוט כתב הכמויות המפרט במדויק את מהות העבודה והחומרים הנדרשים לה)

מבנה התמורה על פי סדר ההתקדמות ולא לפני. סעיף זה מגן על הלקוח מפני "קבלן שברח" ולא סיים עבודתו.

כאשר הכל ברור, כתוב וידוע, מימד ההפתעות יורד משמעותית באחוזים.

אנו מאמינים בהוגנות מלאה לשני הצדדים ושקיפות וירידה לפרטים, היא ערך בדגלנו.

בניית תכנית עבודה וניהול לוח זמנים של הפרויקט:

ניהול לוח זמנים – הלב הפועם של התזמון

בניית לוחות הזמנים זה אתגר לא פשוט בכלל, לפעמים פרויקט מתחיל ולא מבינים עדיין את כל תכולתו, עוד לא בחרו קבלני ביצוע, ולא ברור לוח הזמנים ובכלל – כיצד הפרויקט ינוהל.

אשכולות ניהול פרויקטים מאמינה בתזמון לוח זמנים איכותי ואמין מכמה סיבות:

• הלקוח יודע מהו זמן כניסתו לדירה/לעסק, מה שמקל עליו תכנון בעלויות העברות וזמנים.

*הקבלן נצמד ללוח הזמנים ומתחייב עליו בחתימתו כך שזמני העבודה מדודים ומתוכננים.

*תכניות תקציביות עתידיות קשורות קשר ישיר בלוחות זמנים, זמן=כסף!

לכן, החלטה שמתקבלת בבניית לוח הזמנים בתחילת הפרויקט, צריכה להיעשות בכובד ראש וברצינות. ההשלכות לכך עלולות להיות קריטיות.

באשכולות ניהול פרויקטים בחרנו להראות דוגמאות של שלבים קריטיים בהכנת לוח זמנים איכותי:

*פגישה עם מנהל הפרויקט והגדרת ימי עבודה כלליים- המטרה היא לבנות את אבני הדרך של הפרויקט, וליצור מבנה נכון שדרכו נראה את התמונה הברורה.

הגדרת ימי עבודה – מהם ימי העבודה הנדרשים? סופ"ש? חופשות? כמה שעות עבודה בכל יום?

*מבנה – חשוב להבין את מבנה העבודה. עבודת מחקר עומק לגבי תכולת העבודה ולוח המשימות הנדרשות.

*ניהול לוח זמנים – הלב הפועם של התזמון. איתור הקשר ומשך הפעילות של המשימות לפי "ערסלים". התנהלות וניהול בעלי המקצוע בזמן המתאים להם, על פי סדר מנוהל ידוע מראש.

בניית תכנית עבודה וניהול לוח זמנים של הפרויקט:

ניהול לוח זמנים – הלב הפועם של התזמון

בניית לוחות הזמנים זה אתגר לא פשוט בכלל, לפעמים פרויקט מתחיל ולא מבינים עדיין את כל תכולתו, עוד לא בחרו קבלני ביצוע, ולא ברור לוח הזמנים ובכלל – כיצד הפרויקט ינוהל.

אשכולות ניהול פרויקטים מאמינה בתזמון לוח זמנים איכותי ואמין מכמה סיבות:

• הלקוח יודע מהו זמן כניסתו לדירה/לעסק, מה שמקל עליו תכנון בעלויות העברות וזמנים.

*הקבלן נצמד ללוח הזמנים ומתחייב עליו בחתימתו כך שזמני העבודה מדודים ומתוכננים.

*תכניות תקציביות עתידיות קשורות קשר ישיר בלוחות זמנים, זמן=כסף!

לכן, החלטה שמתקבלת בבניית לוח הזמנים בתחילת הפרויקט, צריכה להיעשות בכובד ראש וברצינות. ההשלכות לכך עלולות להיות קריטיות.

באשכולות ניהול פרויקטים בחרנו להראות דוגמאות של שלבים קריטיים בהכנת לוח זמנים איכותי:

*פגישה עם מנהל הפרויקט והגדרת ימי עבודה כלליים- המטרה היא לבנות את אבני הדרך של הפרויקט, וליצור מבנה נכון שדרכו נראה את התמונה הברורה.

הגדרת ימי עבודה – מהם ימי העבודה הנדרשים? סופ"ש? חופשות? כמה שעות עבודה בכל יום?

*מבנה – חשוב להבין את מבנה העבודה. עבודת מחקר עומק לגבי תכולת העבודה ולוח המשימות הנדרשות.

*ניהול לוח זמנים – הלב הפועם של התזמון. איתור הקשר ומשך הפעילות של המשימות לפי "ערסלים". התנהלות וניהול בעלי המקצוע בזמן המתאים להם, על פי סדר מנוהל ידוע מראש.

הצעת מחיר היא אחד המסמכים החשובים בקשר עם הלקוח:

ההצעה צריכה לשקף את מהות העבודה בצורה ברורה ונקייה, ולעזור ללקוח לקבל את ההחלטה לבחור ולרכוש את השירות או המוצר הנדרש.

מסמך הצעת מחיר מפורטת מכינה תשתית לבניית הסכם בין הלקוח לקבלן.

ההצעה צריכה להיות ממוקדת בשירות ולא רק במחיר. 

אנו מציעים, כחלק מניהול הפרויקט, עד 3 הצעות מחיר מאותו ספק/קבלן, כך שללקוח יהיה קל יותר לקבל את ההחלטה מול מי לעבוד, במחיר הטוב ביותר.

בניית לוחות הזמנים זה אתגר לא פשוט בכלל, לפעמים פרויקט מתחיל ולא מבינים עדיין את כל תכולתו, עוד לא בחרו קבלני ביצוע, ולא ברור לוח הזמנים ובכלל – כיצד הפרויקט ינוהל.

אשכולות ניהול פרויקטים מאמינה בתזמון לוח זמנים איכותי ואמין מכמה סיבות:

• הלקוח יודע מהו זמן כניסתו לדירה/לעסק, מה שמקל עליו תכנון בעלויות העברות וזמנים.

*הקבלן נצמד ללוח הזמנים ומתחייב עליו בחתימתו כך שזמני העבודה מדודים ומתוכננים.

*תכניות תקציביות עתידיות קשורות קשר ישיר בלוחות זמנים, זמן=כסף!

לכן, החלטה שמתקבלת בבניית לוח הזמנים בתחילת הפרויקט, צריכה להיעשות בכובד ראש וברצינות. ההשלכות לכך עלולות להיות קריטיות.

באשכולות ניהול פרויקטים בחרנו להראות דוגמאות של שלבים קריטיים בהכנת לוח זמנים איכותי:

*פגישה עם מנהל הפרויקט והגדרת ימי עבודה כלליים- המטרה היא לבנות את אבני הדרך של הפרויקט, וליצור מבנה נכון שדרכו נראה את התמונה הברורה.

הגדרת ימי עבודה – מהם ימי העבודה הנדרשים? סופ"ש? חופשות? כמה שעות עבודה בכל יום?

*מבנה – חשוב להבין את מבנה העבודה. עבודת מחקר עומק לגבי תכולת העבודה ולוח המשימות הנדרשות.

*ניהול לוח זמנים – הלב הפועם של התזמון. איתור הקשר ומשך הפעילות של המשימות לפי "ערסלים". התנהלות וניהול בעלי המקצוע בזמן המתאים להם, על פי סדר מנוהל ידוע מראש.

קבלת עד 3 הצעות מחיר מכל ספק/נותן שירות רלוונטי:

קבלת עד 3 הצעות מחיר מכל ספק/נותן שירות רלוונטי

קבלת עד 3 הצעות מחיר מכל ספק/נותן שירות רלוונטי:

קבלת עד 3 הצעות מחיר מכל ספק/נותן שירות רלוונטי

הצעת מחיר היא אחד המסמכים החשובים בקשר עם הלקוח:

ההצעה צריכה לשקף את מהות העבודה בצורה ברורה ונקייה, ולעזור ללקוח לקבל את ההחלטה לבחור ולרכוש את השירות או המוצר הנדרש.

מסמך הצעת מחיר מפורטת מכינה תשתית לבניית הסכם בין הלקוח לקבלן.

ההצעה צריכה להיות ממוקדת בשירות ולא רק במחיר. 

אנו מציעים, כחלק מניהול הפרויקט, עד 3 הצעות מחיר מאותו ספק/קבלן, כך שללקוח יהיה קל יותר לקבל את ההחלטה מול מי לעבוד, במחיר הטוב ביותר.

בניית לוחות הזמנים זה אתגר לא פשוט בכלל, לפעמים פרויקט מתחיל ולא מבינים עדיין את כל תכולתו, עוד לא בחרו קבלני ביצוע, ולא ברור לוח הזמנים ובכלל – כיצד הפרויקט ינוהל.

אשכולות ניהול פרויקטים מאמינה בתזמון לוח זמנים איכותי ואמין מכמה סיבות:

• הלקוח יודע מהו זמן כניסתו לדירה/לעסק, מה שמקל עליו תכנון בעלויות העברות וזמנים.

*הקבלן נצמד ללוח הזמנים ומתחייב עליו בחתימתו כך שזמני העבודה מדודים ומתוכננים.

*תכניות תקציביות עתידיות קשורות קשר ישיר בלוחות זמנים, זמן=כסף!

לכן, החלטה שמתקבלת בבניית לוח הזמנים בתחילת הפרויקט, צריכה להיעשות בכובד ראש וברצינות. ההשלכות לכך עלולות להיות קריטיות.

באשכולות ניהול פרויקטים בחרנו להראות דוגמאות של שלבים קריטיים בהכנת לוח זמנים איכותי:

*פגישה עם מנהל הפרויקט והגדרת ימי עבודה כלליים- המטרה היא לבנות את אבני הדרך של הפרויקט, וליצור מבנה נכון שדרכו נראה את התמונה הברורה.

הגדרת ימי עבודה – מהם ימי העבודה הנדרשים? סופ"ש? חופשות? כמה שעות עבודה בכל יום?

*מבנה – חשוב להבין את מבנה העבודה. עבודת מחקר עומק לגבי תכולת העבודה ולוח המשימות הנדרשות.

*ניהול לוח זמנים – הלב הפועם של התזמון. איתור הקשר ומשך הפעילות של המשימות לפי "ערסלים". התנהלות וניהול בעלי המקצוע בזמן המתאים להם, על פי סדר מנוהל ידוע מראש.

בחירת אנשי מקצוע מהטובים והאמינים על פי צורך הלקוח:

בחירת אנשי מקצוע מהטובים והאמינים על פי צורך הלקוח

אשכולות ניהול פרויקטים עובדת עם מספר רב של קבלנים ונותני שירות מהמובילים בארץ, כך שיכולת המיקוח של החברה גדולה.

ישנם פרמטרים רבים מעבר ל"קבלן שעבודתו טובה" בלבד. מיהו, והאם יש לו ביטוח? האם באופיו הוא אדם נעים ומקצועי, שקל וכיף לעבוד איתו?

המטרה היא שכל תהליך השפוץ יהיה חוויתי ומקצועי עד כמה שיותר.  חשיבות בחירת בעלי מקצוע שהם גם מקצוענים וגם אנשים שאפשר לסמוך עליהם, גורמים לתהליך לזרום בצורה מקצועית, ועם אפס תקלות בביצוע.

אנו שמים דגש רב גם המחיר, כמו האיכות.

בחירת אנשי מקצוע מהטובים והאמינים על פי צורך הלקוח:

בחירת אנשי מקצוע מהטובים והאמינים על פי צורך הלקוח

אשכולות ניהול פרויקטים עובדת עם מספר רב של קבלנים ונותני שירות מהמובילים בארץ, כך שיכולת המיקוח של החברה גדולה.

ישנם פרמטרים רבים מעבר ל"קבלן שעבודתו טובה" בלבד. מיהו, והאם יש לו ביטוח? האם באופיו הוא אדם נעים ומקצועי, שקל וכיף לעבוד איתו?

המטרה היא שכל תהליך השפוץ יהיה חוויתי ומקצועי עד כמה שיותר.  חשיבות בחירת בעלי מקצוע שהם גם מקצוענים וגם אנשים שאפשר לסמוך עליהם, גורמים לתהליך לזרום בצורה מקצועית, ועם אפס תקלות בביצוע.

אנו שמים דגש רב גם המחיר, כמו האיכות.